Kontakt

 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE

„Ledena d.o.o.“

Proizvodni pogon: 26315 Vladimirovac, Deliblatska Peščara, Gen.Ždanova 10

Direkcija: 11000 Beograd, Branka Bulata 4

Matični broj: 20344172
PIB: 105276671
Šifra delatnosti: 3600 – Distribucija vode

Tekući račun: 160-284363-05 Banka Intesa

Telefon: 011/3660-400
Telefon i fax: 011/2660-654

Kontakt osobe:
064/89-325-29 Srđan Petrović
064/89-325-20 Marija Petrović


E-mail:
ledenadoobeograd@mts.rs
office.ledena@gmail.com
office@ledena.co.rs

Facebook: Ledena kap